HU RO EN
Ezer Székely Leány Napja - 2018. július 07.

Ezer Székely Leány Napja - 2018 július 07.

A népviselet ünnepének is nevezhetnénk a július első szombatján évről évre sorra kerülő Ezer Székely Leány Napja rendezvényét, hiszen nem csak a lányok öltik magukra ilyenkor a székely ruhát, de a legények is székely harisnyában érkeznek lóháton, hintókon, szekereken vagy épp gyalogosan a csíksomlyói Nyeregbe.

Az Ezer Székely Leány Napja a székely népviselet, néptánc és népzene évente megszervezett hagyományőrző találkozója. Az évről évre megrendezett találkozó lehetőséget teremt a székely népviselet és népművészet értékeinek bemutatására, megőrzésére, népszerűsítésére.

Az esemény seregszemlével kezdődik, Csíkszereda főterén felvonulnak a székely falvak népviseletbe öltözött leányai és legényei, népi játékok bemutatásával, körtánccal szórakoztatják az összesereglett közönséget. Csíkszeredából együtt vonulnak ki a csíksomlyói nyeregbe Csík különböző vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tájairól sajátos népviseletükben érkező, néptáncukat, népzenéjüket és népdalaikat magukkal hozó hagyományőrző csoportok. A szentmisét követi a népviselet a népdal és a néptánc több órás ünnepe, a hagyományos népviseletbe öltözött csoportok bemutatkozása a nyeregben épült Hármashalom-Oltár színpadon.

Ezer Székely Leány Napja és a Székely Népviselet Napja (2018)

Egy nép ereje asszonyaiban látható, jövőjét leányaiban lehet megmérni. Tudták ezt azok, akik egykoron ezer székely leányt hívtak el Csíksomlyóra.
Júliusra Csíkba is beköszön a nyár, vadvirágoktól színesek a rétek, dombok. Boruljon hát nyárba a lélek is. Ezer székely leányok, asszonyok, jöjjetek, hozzátok az aprónépet, jöjjetek ti is, férfiak, legények: gyűljünk össze július 7-én, szombaton a csíksomlyói Nyeregben, mutassuk meg erőnket, jövőnket az összetartozás, a hagyománytisztelet és a hit e legnagyobb székelyföldi ünnepén.
Kezdjük az ünnepet már július 6-án, pénteken a Székely Népviselet Napjával. Öltsük magunkra legszebb viseleteinket. Utcán és munkahelyen, mindenhol tündököljön székely népviselet kerek e világon, ahol székelyek élnek. Lássa a világ az együvé tartozást!
A szervezők - Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és az Ezer Székely Leány Napja Alapítvány - szeretettel várnak mindannyiatokat e nagy ünnepünkre.

2018-as részletes programajánló hamarosan!

Egy tartalmas napot kívánunk!

Javasolt útvonal: Székelyudvarhely - Homoródfürdő - Csíkszereda - Csíksomlyó kb. 60 km

Ezer Székely Leány Napja - 2018. július 07.
Ezer Székely Leány Napja
Kulcsszavak:   

Ezer Székely Leány Napja, Csíksomlyó, rendezvény, Székelyföld, Erdély, programok, hagyomány, szervezett programok, erdélyi vendégházak, szabadtéri programok, szállás